شرایط سفارش

طریقه ثبت سفارش و ارسال و دریافت محموله.

۱- قبل از هرگونه اقدام باید اطمینان داشته باشید سفارشی را که میخواهید بدهید همان است که میخواهید چون بعد از ثبت سفارش وارسال محموله امکان مرجوع شدن برای ماسخت و شامل هزینه های گزاف برای دو طرف خواهد بود.

۲-سپس مجوزهای لازم و شرایط برای ورود و ترخیص کالای درخواستی شما را از اداره گمرک و شهرداری و ادارات ذیصلاح محل سکونت و فعالیت شما را درخواست میکنید چون قوانین هرکشور برای ورود علوفه ممکن است تفاوت داشته باشد و برای ما ارسال میکنید تا ما طبق همان شرایط و به نام شما ارسال کنیم .

۳-هزینه ارسال بار تا مقصد به عهده شرکت ما خواهد بود.

۴-هزینه گمرک و مخارج جانبی در کشور مقصد به عهده خریدار خواهد بود.

۵-مشتری موظف است از مبلغ کامل محموله به اندازه ۲۰% تا ۵۰% را به حساب شرکت از طریق صرافی های کشور محل سکونت فرستاده تا محموله را ما اماده کرده و برای مشتری ارسال کنیم..

۶-به محض رسیدن محموله خریدار باید باقیمانده مبلغ را دوباره به حساب شرکت ارسال کرده تا ما از شرکت حمل کننده درخواست کنیم تا مدارک ترخیص محموله را در اختیار خریدار قرار دهند .

۷-نام و شماره حساب شرکت–ایران-بانک کشاورزی- بنام علیرضا ناصری -IR680160000000000790985789 ◦