کاه ساقه و پوسته‌ای است که اطراف دانه‌های غلات چون گندم و جو را می‌پوشاند و هنگام خرمن‌کوبی، خرد شده و از دانه جدا میشود. کاه از محصولات جانبی کشاورزی است.کاه و یونجه از خوراک اصلی چارپایان‌اند. به محلی که کاه در آن ذخیره و نگه‌داری می‌شود کاهدان گفته می‌شود. کاه را در روستاها با گِل می‌آمیزند و با آن ماده‌ای ساختمانی به نام کاه‌گل درست می‌کنند. کاه در کاه‌گل نقش استحکام‌بخشی و چسبانندگی را به عهده دارد.در زمین‌هایی که با ماشین کمباین درو می‌شود، حجم زیاد کاه مشکل‌آفرین است.

انواع کاه :

 • کاه نخود
 • کاه گندم
 • کاه برنج
 • کاه عدس
 • کاه جو
 • کاه یولاف
 • کاه غنی شده با اوره
 • کاه آفتابگردان

کاه در ادبیات فارسی
در ادبیات فارسی، کاه نمادی از کوچکی، خواری، بی‌ارزشی است.
اصطلاحات ساخته‌شده با کاه:

 • آب زیر کاه
 • از کاه کوه ساختن
 • به کاه‌دان زدن