معرفی کاه

معرفی کاه

کاه ساقه و پوسته‌ای است که اطراف دانه‌های غلات چون گندم و جو را می‌پوشاند و هنگام خرمن‌کوبی، خرد شده و از دانه جدا میشود.